Stavebný pozemok pod rodinný dom

Ing. Katarína Bruníková

  • 922 m2
  • bedroom
  • bathroom