Stavebné pozemky v Ťapešove

Ing. Katarína Bruníková

  • 600 m2
  • bedroom
  • bathroom
  • 1180 m2
  • bedroom
  • bathroom